Poczta Żeglarska i Poczta Butelkowa.
Poczta Żeglarska utworzona i prowadzona przez Andrzeja Dębca od 1981 roku wydała setki pamiątkowych kopert, i stempli morskich stanowiących obecnie bogatą klubową kolekcję filatelistyczną. Z klubu „Zejman” można wysłać list w okolicznościowej kopercie opieczętowanej stemplami Poczty Żeglarskiej. Pocztą Butelkową od roku 1996 wysyłane są w świat poprzez żeglujących żeglarzy listy, w butelce z zaproszeniem do odwiedzin Gdańska i klubu „Zejman”. Zdarza się, że otrzymujemy na nie odpowiedź.