Archiwum morskie - prace badawczo-historyczne.
Zbiory archiwum klubowego, gromadzone od kilkudziesięciu lat, zawierają książki, dokumenty, druki ulotne, prasę. Udostępniane są one osobom zainteresowanym tematyką morską. W archiwum znajduje się między innymi legitymacja członka Polskiego Klubu Morskiego Wolnego Miasta Gdańska. Prawdopodobnie jedyny w świecie znany egzemplarz tego dokumentu oraz patriotyczny kalendarzyk kieszonkowy, wydany przez polską mniejszość narodową Gdańska na kilka miesięcy przed wybuchem wojny. W ramach działań naukowo-historycznych prowadzone są tłumaczenia niemieckich dokumentów Wolnego Miasta Gdańska, w tym również dzienników uchwał i zarządzeń gdańskich, będących przebogatą skarbnicą wiedzy o funkcjonowaniu dawnego Gdańska.
Do archiwum przekazywane są również rokrocznie nasze księgi pamiątkowe w których nasi goście dokumentują swoją obecność, wystawiając najlepsze z możliwych świadectwo użyteczności publicznej klubu działającego, w niezwykle trudnych warunkach od lat szesnastu na zrujnowanej Wyspie Spichrzów.
Bibliofilski rarytas z księgozbioru Zejmana.