Warsztaty Marynistyczne
Warsztaty marynistyczne, organizowane od siedmiu lat w Klubie Morza „Zejman” na Wyspie Spichrzów są okazją aby dzieci, w ciekawy i aktywny sposób poznały zarys wiedzy o morzu.
Zajęcia obejmują dwie godziny, podczas których dzieci zapoznają się z morzem, żeglugą i historią Gdańska. Zwiedzając wnętrze XVIII-wiecznego spichlerza ”Steffen” w którym zgromadzono 17 tysięcy eksponatów nautycznych (m. in. kości wielorybie, szczątki wraków), oglądają liczne cenne eksponaty a następnie biorą udział w grach i zabawach marynarskich, w konkursach o tematyce morskiej, wspólnym śpiewaniu piosenek. Grupa szkolna podzielona jest na wachty, dowodzone przez dziecięcych kapitanów. Wachty przez cały czas trwania zajęć współzawodniczą pomiędzy sobą o miano najlepszej wachty a poprzez zabawy i konkursy wprowadzane są w świat morskiej przygody.
Cykl kończy się uroczystym wręczeniem dyplomu wilka morskiego oraz uwiecznieniem uczestników warsztatów na wspólnej fotografii.
Koszt 1 godziny zajęć wynosi 3 zł od jednej osoby. Grupa szkolna (od 15 do 30 dzieci) uczestniczy w dwu-godzinnych zajęciach warsztatowych, w uzgodnionym wcześniej terminie. Grupy szkolne muszą być ubezpieczone przez szkołę na czas zajęć pozalekcyjnych. Klub wydaje zaświadczenia o uczestnictwie uczniów w morskich zajęciach edukacyjnych oraz rachunek za opłatę.
Warsztaty cieszą się niezmienną popularnością od siedmiu lat. Wiele gdańskich szkół podstawowych uczestniczy rokrocznie w proponowanym przez nas morskim programie edukacyjnym.
Dodatkowe informacje oraz uzgadnianie terminów zajęć z potwierdzeniem udziału w zajęciach pod nr. telefonu: 669070557.
Podczas zajęć dzieci korzystają z eksponatów zgromadzonych w Klubie Morza "Zejman"